TTE Consultants verbindt onder- en bovengrond.

TTE Consultants werkt aan maatschappelijke opgaven als energietransitie, klimaatadaptatie, circulaire economie en wonen en werken. We verbinden techniek met proces, verbinden onder- met bovengrond.  We coördineren onderzoek en veldwerk, stellen plannen en visies op en begeleiden processen. We nemen knelpunten weg en maken ontwikkelingen mogelijk. Met onze kennis, inventiviteit en ons netwerk staan we garant voor robuuste, kosteneffectieve en maatschappelijk verantwoorde oplossingen.

We willen onze klanten en onszelf inspireren. We geloven in het gezond verstand en werken aan duurzame oplossingen voor ruimtelijke opgaven in de leefomgeving.

Vanaf de oprichting in 1999 verbindt TTE Consultants expertise uit Delft, Twente, Velp en Wageningen. We koppelen het beschermen, beheren en benutten van de ondergrond aan het realiseren van bovengrondse functies en maatschappelijke opgaven. We zijn er van overtuigd dat kennis van de ondergrond een doorslaggevende rol kan spelen bij het oplossen van maatschappelijke opgaven als energietransitie, klimaatadaptatie, circulaire economie en wonen en werken.

TTE Consultants ondersteunt opdrachtgevers bij gebiedsontwikkeling en- beheer, bij het vormgeven van visies en het opstellen van beleid. Begrijpen is de eerste stap naar oplossen. Om tot de beste benadering, strategie, ontwerp of oplossing te komen, verbinden we technische, beleidsmatige, organisatorische en juridische aspecten, analyseren relaties en maken deze inzichtelijk aan de hand van begrijpelijke teksten, heldere schetsen en conceptuele modellen.

In onze visie worden ruimtelijke vraagstukken integraal en lokaal benaderd. De omgevingswet zien we niet als doel maar als een kans. We helpen onze klanten graag om kansen te benutten.

Onze bijdrage aan de duurzame ontwikkeling van Nederland gaat verder dan onze projecten, we beperken ook de impact van onze bedrijfsactiviteiten. We werken in een historisch pand dat zeer goed per trein (en minder goed per auto) bereikbaar is, we reizen bij voorkeur per openbaar vervoer en werken waar mogelijk digitaal.

Back to Top