Expertisegebieden

Onze opdrachtgevers zijn verantwoordelijk voor plannen, ontwikkelingen, wonen en werken. TTE Consultants ondersteunt hun ambities door het verzilveren van kansen en het wegnemen van knelpunten in de ondergrond. We onderscheiden daarbij vijf expertisegebieden:

  • Bodemsanering: Het wegnemen van risico’s en waar mogelijk verwijderen van verontreiniging
  • Gebiedsbeheer: Het zo efficiënt mogelijk realiseren en behouden van de gewenste omgevingskwaliteit
  • Gebiedsontwikkeling: Het zo kosteneffectief mogelijk aansluiten van de organisatie en de kwaliteit van de ondergrond bij de bovengrondse ontwikkeling en ambitie
  • Legal: Het vaststellen van verantwoordelijkheden, verplichtingen en het creëren van speelruimte
  • Visie en beleid: Het borgen van een realistische en toekomstbestendige verbinding van ondergrondse en bovengrondse functies en opgaven
  • Energietransitie: Het adviseren over de ondergrond bij opgaven rondom de overstap naar duurzame energie
Back to Top