...gebiedsontwikkeling...

De ondergrond wordt bij gebiedsontwikkeling vaak als financieel risico ervaren. Met een analyse van het onder- en bovengrondse speelveld brengen we de knelpunten en kansen in beeld. We maken de risico’s en opbrengsten inzichtelijk en onderzoeken de mogelijkheden om risico’s te reduceren en opbrengsten te vergroten. Door inhoudelijke kennis, Geo-ICT en procesbegeleiding te combineren maakt TTE Consultants de aanpak van de ondergrond realistisch en financieel verantwoord.

Back to Top