...gebiedsontwikkeling...

Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet valt de ‘de ondergrond’ ook formeel onder het ruimtelijk ordeningsbeleid. De integratie van onder- en bovengrond noopt tot een andere kijk op tijd en ruimte en vraagt om nieuwe samenwerkingsvormen en nieuwe verantwoordelijkheden. Niet meer ‘ik moet dit van..’ maar ‘wij willen dit omdat…’. TTE Consultants kent de handvatten om de toekomst vorm te geven.

Back to Top