...legal...

De manier waarop we als maatschappij over verontreinigingen denken verandert en de wettelijke kaders rondom de ondergrond veranderen mee. Onzekerheden en verschil in interpretatie van data, wet- en regelgeving of contracten leidt tot onnodige kosten, uitstel en zelfs tot afstel van gewenste ontwikkelingen. TTE Consultants ondersteunt partijen bij het voorkomen en oplossen van conflicten rondom aansprakelijkheid, transacties, contracten, bestuur en interpretatie van beleid.

Back to Top