...legal...

Bij transacties kunnen geschillen ontstaan over saneringskosten, risico’s of interpretatie van de vergunningen. Door de opkomst van innovatieve contracten en aanbestedingsvormen lopen verwachtingen en mogelijkheden soms sterk uiteen, bestuurders worden geconfronteerd met boze burgers, overschrijding van budgetten en calamiteiten. Verschillen in interpretatie kunnen leiden tot hoog oplopende conflicten. We gaan deze niet uit de weg, maar doordat TTE een probleem objectief en feitelijk benaderd vinden we vaak tot oplossingen die door alle betrokken partijen worden gedragen.

Back to Top