Projecten

Opdrachtgever: DCMR Milieudienst Rijnmond
Samenwerking TTE Consultants, Geofoxx
Periode: 2010 - heden
Kenmerken: Bodemonderzoek, marktconsultatie, saneringsonderzoek, saneringsplan en voorbereiden aanbesteding, 5,5 Hectare oppervlak

Het EMK-terrein (de Exploitatie Maatschappij Krimpen verwerkte in de jaren ’70 afvalolie en chemische afvalstoffen) is in 1983 benoemd als de meest giftige plek van Nederland (De kleine gifatlas van Nederland, 1983).

De gemeente Krimpen aan den IJssel wil het terrein opnieuw in gebruik nemen als bedrijfsterrein. De gemeente, het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, de provincie Zuid-Holland en het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard hebben een bestuurlijke overeenkomst getekend met betrekking tot de sanering en herontwikkeling van het terrein. TTE Consultants werkt in combinatie met Geofox-Lexmond aan de voorbereiding van de sanering en herontwikkeling van de locatie.

 

 

Back to Top