...visie en beleid...

Om de kansen van de omgevingswet en de daarmee doorgevoerde decentralisatie te benutten moeten de betrokken organisaties hun werkwijze aanpassen en de nieuwe instrumenten op de juiste manier benutten. TTE heeft de beleidsmatige sensitiviteit en de inhoudelijke kennis om gemeenten, provincies en omgevingsdiensten bij deze nieuwe uitdagingen te ondersteunen.

Maatschappelijke opgaven vormen veelal de aanleiding tot het vernieuwen van beleid en het veranderen van regels. TTE geeft vorm aan beleidsvernieuwingen als de integrale, gebiedsgerichte benadering van de ondergrond, het concept van ’gebiedsgericht grondwaterbeheer‘ en de energietransitie. Binnen het expertisecentrum PFAS (een initiatief van TTE en Witteveen+Bos) hebben we vroegtijdig aandacht hebben gevraagd (en gekregen) voor een technische en beleidsmatig benadering van ‘nieuwe verontreinigingen’.

 

De missie van TTE Consultants, “verbinden van onder- en bovengrond”, sluit zowel in fysieke zin (de ondergrond geschikt maken voor bovengrondse functies en omgekeerd) als in overdrachtelijke zin (mensen die werken met de ondergrond verbinden met mensen die werken aan de kwaliteit van de bovengrondse ruimte) naadloos aan bij de uitgangspunten van de Omgevingswet. We zijn er ervan overtuigd dat het werkveld Bodem een significante bijdrage kan leveren aan de duurzame ontwikkeling van het ruimtelijk domein en zien de Omgevingswet als een grote kans voor het werkveld Bodem.

Back to Top