...visie en beleid...

Maatschappelijke opgaven vormen veelal de aanleiding tot het vernieuwen van beleid en het veranderen van regels. TTE geeft vorm aan beleidsvernieuwingen rondom de ondergrond. We plaatsen deze in het kader van het borgen van de kwaliteit van de leefomgeving binnen de grote uitdagingen energietransitie, klimaatadaptatie en circulaire economie.  Met het expertisecentrum PFAS (een initiatief van TTE, Witteveen+Bos en Arcadis) hebben we vroegtijdig aandacht gevraagd en gekregen voor een technische en beleidsmatig benadering van ‘nieuwe verontreinigingen’.

 

Back to Top