...visie en beleid...

De missie van TTE Consultants, “verbinden van onder- en bovengrond”, sluit zowel in fysieke zin (de ondergrond geschikt maken voor bovengrondse functies en omgekeerd) als in overdrachtelijke zin (mensen die werken met de ondergrond verbinden met mensen die werken aan de kwaliteit van de bovengrondse ruimte) naadloos aan bij de uitgangspunten van de Omgevingswet. We zijn er ervan overtuigd dat het werkveld Bodem een significante bijdrage kan leveren aan de duurzame ontwikkeling van het ruimtelijk domein en zien de Omgevingswet als een grote kans voor het werkveld Bodem.

Back to Top