...visie en beleid...

Om de kansen van de omgevingswet en de daarmee doorgevoerde decentralisatie te benutten moeten de betrokken organisaties hun werkwijze aanpassen en de nieuwe instrumenten op de juiste manier benutten. TTE heeft de beleidsmatige sensitiviteit en de inhoudelijke kennis om gemeenten, provincies en omgevingsdiensten bij deze nieuwe uitdagingen te ondersteunen.

Back to Top